WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba, Size Whatsapp Üzerinden Destek Olabiliriz
Merhaba, Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti vermesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.

Av. Yusuf Can Gezginoğlu

HAKKINDA

Av. Yusuf Can Gezginoğlu

Hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmakta olan Avukat Yusuf Can GEZGİNOĞLU, İzmir’de doğdu. İlkokul öğrenimini Kayseri TED Koleji’nde tamamladıktan sonra orta okulu Balçova Yusuf Uz ve lise eğitimini de Balçova Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Daha sonra Doğu Akdeniz Hukuk Fakültesi’nden mezun olarak, 1 yıllık staj eğitimini de İzmir’de tamamlayarak avukatlık mesleğine başladı. İş hayatının başlangıcında çeşitli hukuk bürolarında avukat olarak çalıştıktan sonra Gezginoğlu Hukuk Bürosunu kurdu. Halen İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

Gezginoğlu Hukuk ve Danışmanlık ofisimiz İzmir’de yerleşik olup, ağırlıklı olarak Aile Hukuku, Ceza Hukuku, İcra- İflas Hukuku, İş Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

Öncelikli amacımız müvekkillerimize pratik ve etkili bir hukuki destek sağlamaktır. Bu amaçla müvekkillerimiz ile yakın işbirliği kurmak suretiyle dava ile ilgili özellikler çerçevesinde müvekkillerimizin ihtiyaçlarını  belirlemekte ve bu ihtiyaçlara cevap verecek gerçekçi bir çalışma şekli uygulamaktayız.

Vizyonumuz: Müvekkillerimize hukuki süreç boyunca, hukuki açıdan gerekli her türlü desteği temin etmektir.

Misyonumuz:Müvekkillerimizin hukuki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla kendilerine gereken her türlü desteği sağlamak ve faaliyetleri açısından önem taşıyan hukuki konularda önceden uyarmak suretiyle bilgilendirmektir. Bu çerçevede, müvekkillerimiz hukuki süreç ile ilgili tüm hukuki konularda tarafımızca bilgilendirilmekte, gerekli olduğu takdirde olası hukuki risklere karşı önceden uyarılmakta ve kendilerine gereken her aşamada hukuki yardım sağlanmaktadır.

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimizin Benimsediği İlkeler:

‘Sır saklama ve gizlilik’ avukatlık mesleğinin en önemli etik ilkelerinden biridir. Avukatlık ofisimiz, BM Havana Avukatlık Kuralları , AB Avukatlık Meslek Kuralları ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile belirlenen gizlilik ve sır saklama ilkesini hassasiyetle uygulamaktadır. Hukuk büromuz, müvekkillerine ait bilgi ve belgeleri mesleki sır kapsamında özel bir şekilde gizli tutmakta, üçüncü kişi veya kurumlarla hiçbir şekilde paylaşmamaktadır.

Avukat, mesleki faaliyetini icra ederken yapılan işin veya davanın aşamaları ve olası sonuçları hakkındaki hukuki görüşünü müvekkiline aktarmalıdır. Hukuk büromuz, vekaletini aldığı müvekkillerini dava süreci ve yapılan işin aşamaları hakkında sürekli bir bilgi akışıyla bilgilendirmektedir.

 Hak arama özgürlüğünün güvencesi olan avukatlık mesleğinin icrasında ‘bağımsızlık’ etkin bir savunma için zorunludur. Avukat, mesleğini ifa ederken tüm kişi ve özellikle kamu kurumlarına karşı bağımsız hareket etmelidir. Hukuk büromuz, bağımsızlık ilkesini mesleki faaliyetin önemli bir unsuru olarak uygulamaktadır.