WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba, Size Whatsapp Üzerinden Destek Olabiliriz
Merhaba, Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti vermesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.

İşçilik Alacak Davaları & İşçi Avukatı ve İşveren Avukatı

İş Hukuku Nedir?

Öncelikle iş hukukundan bahsedecek olursak, iş hukuku: İş ve çalışma hayatını düzenleyen, yani işçi ve işveren arasındaki çalışma kurallarını belirleyen ve belirlenen bu çalışma kuralarındaki hukuki düzeni sağlamak amacıyla yapılmış yasal düzenlemelerdir. İş hukuku; hem çalışanı hem de işvereni koruyan bir kapsama sahiptir. Ancak iş hukukunun temel prensibi işçi haklarının korunması amacını taşır. İşçinin işverene karşı sorumlulukları olduğu gibi işverenin de işçiye karşı sorumlulukları vardır. İş hukukunun konu edindiği en temel noktalar; işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken ücretler, işçinin çalışma şartları, işçinin tazminat hak ve alacakları, işçi ve işverenin sorumlulukları ve yükümlülükleri hususunda düzenlemeler olup iş hukuku bunların yer aldığı hukuk dalıdır.

Her ne kadar iş hukuku kapsamında düzenlemeler yapılmışsa da taraflar arasında hukuki anlaşmazlıkların meydana gelmesi çok sık karşılaşılan bir durumdur. İşte bu noktada işçi ve işveren arasında çıkan uyuşmazlıklarda iş hukuku devreye girmekte olup 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında İş Mahkemelerinde çözüme kavuşturulmaktadır. Bu durumda mutlaka profesyonel bir destek alınarak iş davası avukatı ile iletişime geçilmelidir. 

İşçi Avukatı ve İşveren Avukatı Nedir?

İşçi avukatı; iş kanununa hakim, işçinin haklarını savunan ve iş hukuku alanında tecrübe sahibi avukattır. Genel olarak işçiler işten ayrıldıklarında ya da çıkarıldıklarında haklarının neler olduğunu ve ne gibi hukuki imkanlara sahip olduklarını bilmemektedir. Bu noktada İzmir iş davası avukatı olarak işçilerin sahip olduğu hakları savunmak ve mahkemede işçilerin, işverenleri tarafından uğratıldıkları haksızlıkları dile getirerek işçilerin tüm tazminat ve işçilik haklarını almak için İzmir’de iş davaları alanında faaliyet göstermekteyiz. İşçi avukatı, iş davalarında işçinin vekilliğini üstlenen, haklarının korunmasına katkı sağlayan avukattır. İşçi sorun yaşadığı işyeri ile ilgili, haksız çıkartıldığı iş ile ilgili, işyerinde gördüğü mobbing ile ilgili doğan haklarından ve alamadığı tüm işçilik hakları için İzmir’de bulunan hukuk büromuz ile iletişime geçerek İzmir iş davası hakkında İzmir iş davası avukatlarımızdan hukuki destek talebinde bulunabilirler.

İşveren avukatı ise, iş davalarında işverenin vekilliğini üstlenen, haklarının korunmasına katkı sağlayan avukattır. İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklar sebebiyle İş Mahkemelerinde davalar yürütülmekte olup vekil tarafından işçinin veyahut işverenin hakları ve talepleri doğrultusunda hareket edilerek iş davalarının sonuçlanması sağlanır. İşveren vekilliği yapan avukat, müvekkilinin talepleri, istekleri doğrultusunda hareket ederek mahkemede en lehe sonucu elde etmeye çalışır. Bu anlamda 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında, işveren taraf işçiye nazaran daha dezavantajlı konumda bulunmakta, bu sebeple işverenlerin aleyhine açılan iş davaları karşısında mutlaka profesyonel bir destek alıp kendilerini iyi iş davası avukatı ile savunmaları tavsiye edilir.

İş hukuku konusunda uzman avukat ne iş yapar?

İş hukuku konusunda uzman avukat, işçi ve işveren arasında iş hukukuna konu uyuşmazlıkların çözümü konusunda müvekkiline gerekli tüm hukuki desteği verir. Söz konusu uyuşmazlık çerçevesinde avukatın görevi, vekilliğini yaptığı işçi veya işverenin hak kayıplarına uğramaması için dosya kapsamındaki gerekli çalışmaları yürütür ve davalardan lehe sonuç alınması doğrultusunda hareket eder.

#işdavası #işdavaları #izmirişdavasıavukatı #izmiravukat #işçiavukatı #izmirişhukuku #izmirişdavasıavukatı #gaziemirişdavasıavukat #eniyiişdavasıavukatı #işdavalarıavukatı #işçilikalacagi #işçiliktazminatları #işçilikalacakları #işavukatı #işçiavukatı #konakişçiavukatı